Pašije - Ježíšův příběh

Folk-rockové netradiční pašije (vystupuje zde jen 1 postava – Ježíš Kristus) je pásmo 16 písní psaných očima Ježíše Krista. Tyto jsem napsal asi v roce 2005. Stěžejní byl tehdy Velký pátek (den památky Ježíšova ukřižování), kdy na mě dolehl příběh Ježíše Krista ještě mnohem intenzivněji a tehdy jsem napsal asi 2/3 textů a muziky. Následující rok 2006 jsem dopisoval zbylou 1/3 a psal aranže k nástrojům (housle, flétna a violoncello). Písně jsou psané očima Ježíše Krista v období vyvrcholení jeho života zde na zemi (od vjezdu do Jeruzaléma po jeho ukřižování), se snahou vcítit se do jeho myšlenek, pocitů, modliteb, vnitřních bojů apod. Při koncertech jsou prokládané slovy z Bible (ke kterým se písně vztahují) a vše je obohaceno promítáním obrazů či fotografií z Izraele (probíhá na plátně během koncertu). Se skvělými muzikanty (mé sestry Lenka a Maruška, Vojtěch Kaše, sourozenci Švehlovi: Jakub Švehla, Alžběta Miková a Kristýna Fialová a dalšími) jsme v průběhu roku nacvičili muziku k prvnímu koncertu u nás ve farnosti v Lochotínském pavilonku v Plzni. Ohlasy byly pozitivní, následující rok jsme tedy vyjeli v omezené sestavě i do dalších měst ČR (Praha a Brno) a v září 2009 jsme s finanční i modlitební podporou lidí včetně Občanského sdružení Brána (konkrétně Petrem Blažkem) natočili CD Ježíšův příběh. Od té doby hrajeme hlavně v postní době (hlavně březen a duben) různě po ČR, i když naše možnosti jsou velmi omezené – všichni muzikanti hrají ve volném čase a prakticky bez nároku na honorář. Naše sestava se lehce obměňuje (také dle časových možností muzikantů), dalšími skvělými hudebníky jsou Markéta (příčná flétna) a Vašek (fagot) Kapustovi, Markéta Komišová (housle). Další muzikanti, které jsem nezmínil výše, ale kteří se významně podílejí na tomto projektu, jsou: Eliška Smržová (zpěv), Martin Švantner (elektrická kytara), Petr Hlavatý (fagot), Jan Nový (saxofony), Vojtěch Štván (trumpeta), Jan Fictum (trumpeta) a mnozí další. V plánu jsou další cesty po České republice, když nás podpoříte, půjde vše snáze.

CD Ježíšův příběh

Ježíšův příběh

01 Úvod - Život # #
02 Vjezd do Jeruzaléma # #
03 Modlitba # #
04 Zákoníkům # #
05 Před večeří # #
06 Poslední večeře # #
07 Umývání nohou # #
08 Getsemanská zahrada # #
09 Ježíš je zajat # #
10 Noc před soudem # #
11 U Piláta # #
12 Ukřižuj! # #
13 Pohled na Golgotu   #
14 Křížová cesta # #
15 Na kříži # #
16 Ježíšova smrt # #

Videa